Skip to main content

až 6

moderních apartmánů

Navštivte náš resort

Ceník služeb

Resort Slunce se nachází v centru Harrachova, jen 300 metrů od lyžařských vleků a skokanského můstku. Nabízí ubytování v pokojích s TV, vlastním sociálním zařízením a Wi-Fi. V přízemí resortu je otevřená restaurace s celodenním vařením. Neplacené parkoviště přímo na místě.

 • Ceny jsou za apartmán.

 • Ceny zahrnují spotřebu energií a lázeňské poplatky.

 • Pes je povolen s poplatkem 300 Kč / noc.

 • Storno podmínky: Host může rezervaci zrušit zdarma do 30 dní před příjezdem. V případě zrušení rezervace méně než 30 dní před příjezdem bude hostovi účtováno 50 % z celkové ceny. Pokud se host k pobytu nedostaví, bude mu účtováno 100 % celkové ceny.

Přečtěte si

Provozní a ubytovací řád

 • V den příjezdu se host prokáže platným dokladem totožnosti (občanským průkazem nebo cestovním pasem), bez dokladu nemůže být host ubytován. Cenu za ubytování platí host po příjezdu dle platného ceníku nebo předem dohodnutou cenu, po zaplacení obdrží kód od pokoje a hlavního vchodu.

 • V den příjezdu je umožněn vstup do pokojů od 15 hodin a v den odjezdu prosíme opustit pokoje do 10 hodin. Při odchodu z pokoje host uzavře okna, vodovodní kohoutky a zhasne světlo.

 • Požádá-li host o prodloužení ubytování, může mu být nabídnut jiný pokoj, než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 • V případě, že host v den odjezdu ve stanovenou dobu pokoj nepředá a není přítomen, vyhrazuje si resort právo věci hosta vyklidit a uschovat za přítomnosti dvou zástupců resortu, aby mohl být pokoj k dispozici pro další rezervaci. V takovém případě bude hostovi zaúčtován další den pobytu.

 • Host může rezervaci zrušit zdarma do 30 dní před příjezdem. V případě zrušení rezervace méně než 30 dní před příjezdem bude hostovi účtováno 50 % z celkové ceny. Pokud se host k pobytu nedostaví, bude mu účtováno 100% celkové ceny.

 • Parkování vozidel hostů je možné na parkovišti před resortem. Ubytovatel neručí za případné odcizení vozidla nebo věcí v něm.

 • V době od 22.00 do 7.00 hodin jsou hosté žádáni, aby dodržovali noční klid, i v denní době je samozřejmostí ohleduplné chování k ostatním hostům.
 • V ubytovacích patrech resortu, zvláště na pokojích je zakázáno kouřit, prostor vyhrazený pro kouření je před resortem nebo na balkonech.

 • Pro lyžařskou výzbroj využijte lyžárnu, neberte zimní sportovní potřeby na pokoje.
 • Z bezpečnostních důvodů je na pokojích zakázáno používat vlastních elektrických spotřebičů s větším příkonem, kromě spotřebičů pro osobní hygienu a nabíjecí aparáty. Nejsou povoleny vařiče, rychlovarné konvice ani přímotopy.
 • Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti bez dozoru dospělých v pokoji a v ostatních prostorách resortu. Dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dítětem.

 • V pokoji nebo ve společných prostorách resortu nesmí hosté bez souhlasu personálu přemísťovat zařízení a vybavení, provádět úpravy a jakékoliv zásahy do elektrické nebo jiné instalace.

 • Pokoj je hostu předán bez závad, pokud host během pobytu zjistí jakoukoli závadu nebo poruchu, je v jeho vlastním zájmu, aby tuto poruchu nahlásil personálu.
 • Zařízení pokojů host využívá pouze pro účely, pro které je toto zařízení určeno a odpovídá plně za škodu způsobenou úmyslně nebo nedbalostí. Dojde-li k úmyslnému poškození pokoje, nebo jeho znečištění do té míry, že nemůže být po úklidu opět pronajat, hradí host na místě v hotovosti kromě prací potřebných k nápravě poškození nebo znečištění i plný poplatek za tyto dny.
 • Ubytovaný host není oprávněn umožnit přenocování osobám, které nejsou řádně k ubytování přihlášeny a neuhradily poplatek za ubytování.
 • Provozovatel neodpovídá za věci vnesené hostem do resortu. Za škody na majetku hosta, případně odcizení věcí nechaných ve volně přístupných částech resortu, nenese provozovatel resortu žádnou odpovědnost.

 • Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je poruší, má vedení resortu právo od dohody o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím dohodnuté doby.

Provozovatel

 • KK Property s.r.o., Na hlavní 165/57, 182 00 Praha

 • IČO: 02280442, DIČ: CZ02280442

Resort Slunce

Rezervace

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Najdete nás

Harrachov 621, 512 46 Harrachov